KB-byty Čadca, s.r.o.


Váš správca bytov

Komplexná správa bytov v Čadci a okolí. Viac, ako 900 spravovaných bytov, 25 bytových domov v priamej správe. 

O nás

Správa bytov

- Výkon správy i správa SVB
- Správa v Čadci a okolí
- Elektronická správa na celom území SR
- Outsourcing : správa pre iné spoločnosti v ich mene 

Programy pre správcov

Informačný systém FiLiP® BYTY

viac, ako 30 rokov dodávame programy na správu bytov desiatkam správcovských spoločností. 

Služby pre SVB

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Redukovaná verzia programu FiLiP® . Vyúčtovanie na kľúč. Poradenská činnosť. Outsourcingové služby.

Rozpočítanie tepla

Pre viac, ako 1.000 bytov na území Slovenska robíme rozpočítanie tepla podľa pomerových meračov (PRVN).

Elektronické odpočty

Ponúkame komplexné riešenie montáže, merania  a následného rozpočítania vodomerov a meračov tepla v bytoch.

Pohľad na obrazovku programu FiLiP.

Mesačný zálohový predpis.

Konto vlastníka po jednotlivých rokoch.

Správa bytov

V čom sme iní

Naše skúsenosti v oblasti správy bytov

Od roku 1987 vyvíjame programy pre správcov bytov a tepelné hospodárstvo. Riešili sme množstvo rôznych situácií v desiatkach správcovských firiem na území SR a ČR. Kontinuálne sledujeme vývoj v oblasti legislatívy.

Na základe týchto skúseností sme sa začali venovať i správe bytov.

Elektronická komunikácia

Spoliehame na software

Správu sa snažíme realizovať s čo najmenším počtom kmeňových zamestnancov. Pretože sme autormi informačného systému FiLiP® na správu bytov, máme ideálnu možnosť robiť správu efektívnejšie, ako väčšina ostatných správcov.

Zmluvy a doklady

Extrémne jednoduchá zmluva

Máme extrémne jednoduchú zmluvu o výkone správy. Všetky činnosti vykonávané pre vlastníkov sú v cene správcovského poplatku. Nespoplatňujeme žiadne administratívne úkony spojené so správou bytov. Nemáme cenník služieb. 

Náš správcovský poplatok je jedným z najnižších na trhu.

Kooperujúce firmy

Havarijná služba, údržba

Havarijnú službu zabezpečujeme priebežne, v rámci štandardného správcovského poplatku. V rámci správy máme vytvorenú sieť externých spolupracujúcich firiem, ktoré bezodkladne a k plnej spokojnosti vlastníkov, odstraňujú všetky technické problémy v bytových domoch.

Publikované články

Naše výstupy na WWW stránkach

Sporadicky publikujeme informácie, ktoré považujeme za zaujímavé a dôležité pre vlastníkov bytov. 

KB-byty Čadca s.r.o.

Kontakty

Sídlime na tejto adrese

Pošli nám správu

© Copyright 2023 KB-soft | All Rights Reserved