Na zobrazenie témy je potrebné povoliť JavaScript.

KB-byty group

 

Stručný popis modulov  programu FiLiP - BYTY

 

Predpis nájomného

• súbor programov na správu bytov a nebytových priestorov, ktorý zahŕňa predpis zálohových platieb, sledovanie úhrad, sledovanie dlžníkov, penalizáciu a upomienky,

výstupy na SIPO a do bánk, ročné vyúčtovanie

 

Náklady

• sledovanie došlých faktúr, rôzne metódy komplikovaných rozpočtov nákladov na domy

• ekonomické prehľady, tok finančných prostriedkov, plánovanie výdajov

 

Fakturácia

• vystavovanie faktúr nebytovým priestorom, odberateľom tepla, vystavovanie obecných faktúr

 

Pokladňa

• univerzálny modul pokladne

 

Pasportizácia

• pasportizácia domov, bytov a nebytových priestorov

• sledovanie nákladov za opravy, oprávnenosť opráv

 

Odpočty

• odpočty vodomerov, meračov tepla, elektromerov

• pokročilé možnosti kontroly správnosti odpočtov

 

Ekonomika a účtovníctvo

• sledovanie obratov na účtoch, jednoduché i podvojné účtovníctvo

• sledovanie stavu fondu údržby a opráv, sledovanie prevádzkového fondu

• je použitý „bezuzávierkový“ systém (vykonaná zmena sa okamžite prejaví všade)

 

Možnosti programu

• komplexné riešenie pre správcovské spoločnosti, bytové podniky, mestá a obce, bytové družstvá

• centrálny databázový sklad

• jednoduchá obsluha, vysoká spoľahlivosť, vynikajúci pomer CENA/VÝKON

• vzdialená správa a servis v cene

 

 

Užívacie práva - nevýhradná licencia

Orientačná cena v *

Informačný systém FiLiP-byty  

 

- zálohový predpis

- sledovanie úhrad, dlžníci, právne oddelenie

- sledovanie nákladov

- evidencia a fakturácia prenájmu priestorov

- fond údržby a opráv

- spracovanie odpočtov vodomerov

- ročné vyúčtovanie

- automatizované stanovenie záloh

- pasportizácia

- modul účtovníctva

 

0,30-0,50 / byt a mesiac

 

 

Je možné dohodnúť i klasický

model úhrad—jednorazová

úhrada pri dodaní programu

a 15% poplatok za upgrade

v ďalších rokoch.

 

 

 

Cenník dodáme na vyžiadanie.

 

Programátorská hodina pri implementácii programov

Cena vzdialenej správy (cena za mesiac a počítač)

 

V cene

V cene

 

Cestovné náklady – fakturované iba v prípade, ak si cestu    

 vyžiada zákazník, a problém sa dal riešiť vzdialenou správou

 

0,25 €/km

* Pri počte bytov prevyšujúcom 1.000 bytov sú poskytované množstevné zľavy.