Copyright © 1996 - 2014  KB-soft s.r.o.
Vzory zmlúv a tlačivá
KB-byty Čadca s.r.o.
Palárikova 84/24, 022 01 Čadca

Názov zmluvy, tlačivá

Vzorový dokument, tlačivo
Domový poriadok
.pdf
Domový dôverník .pdf
Zástupca domového doverníka .pdf
Prevádzka výťahu .pdf
Žiadanka na výmenu vodomeru .pdf
Žiadanka na opravu .pdf
[Profil KB-byty Čadca s.r.o.][Kontakty]

Názov zmluvy, tlačivá

Vzorový dokument, tlačivo
Zmluva o výkone správy .pdf
Mandátna zmluva .pdf